Tutaj powinien być opis

WIZYTA W SEJMIE

W dniu 07 lutego klasa VIII i VII pojechały wraz z opiekunami do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedznie budynku sejmu i pozyskanie informacji o historii parlamentaryzmu. Podczas zwiedzania spotkaliśmy posła z naszego terenu Pana Pawła Bejdę.Polska należała do tych nielicznych krajów w Europie, gdzie parlament odgrywał szczególną rolę, gdyż Sejm w Polsce w największym stopniu przyczynił się do zespolenia losów narodu i państwa. Podobnie jak w innych państwach europejskich, Sejm polski jako organ przedstawicielski ukształtował się w toku procesu o charakterze ewolucyjnym. Szczególne znaczenie w tym procesie miał Sejm walny obradujący w październiku 1468 r. w Piotrkowie. Wówczas powstał dwuizbowy parlament, składający się z Senatu (izba wyższa) i Izby Poselskiej (izba niższa). Sejm polski do upadku Pierwszej Rzeczypospolitej w 1795 r. pozostał wyłączną reprezentacją szlachty stanowiącej ok. 10% ogółu ludności kraju. W żadnym innym kraju europejskim stan uprzywilejowany nie był tak liczny. W wyniku wieloletnich prac projektodawczych Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową ustawę zasadniczą w dniu 2 kwietnia 1997 r. Z dniem 17 października 1997 r. Konstytucja Trzeciej Rzeczypospolitej weszła w życie.

 

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!