Tutaj powinien być opis

Bartosz Wojciechowski laureatem konkursu „Spójrzmy na historię z różnych stron”

3 stycznia  2018r. w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym miało miejsce podsumowanie VII Konkursu Czytelniczego „Spójrzmy na historię z różnych stron”, w którym I miejsce zajął Bartosz Wojciechowski z klasy drugiej gimnazjum. Zwycięzca otrzymał tablet, nagrodę książkową i pamiątkowy dyplom. Organizatorem konkursu, który odbył się 8 grudnia 2017r. było Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu, a honorowy patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk oraz dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi st. kustosz mgr Barbara Czajka.

Czytelnicze współzawodnictwo miało przede wszystkim na celu oddanie hołdu twórcy polskiej powieści historycznej w XIX wieku z okazji 150 rocznicy śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego, a także ukazanie młodym ludziom wartości książek historycznych, wyrabianie nawyku świadomego czytelnictwa, uwrażliwianie na piękno literatury, pobudzanie wyobraźni poprzez słowo i obcowanie z pięknym językiem literackim.

Uczestników obowiązywała znajomość następujących utworów:

 Wiktor Hugo „Nędznicy”, Józef Ignacy Kraszewski „Stara baśń”, Aleksander Dumas „Trzej muszkieterowie” Elżbieta Cherezińska „Królowa”, Waldemar Łysiak „Szachista”.

 Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu wiedzy dotyczącego treści wymienionych powyżej lektur oraz napisanie wypracowania na jeden z podanych niżej tematów:

A. Powieści historyczne wprowadzają nas w świat dawnej epoki .Uzasadnij, odwołując się do powieści J.I.Kraszewskiego „Stara baśń” i E.Cherezińskiej „Królowa”.

B. „Historia jest nauczycielką życia” Myśl Cycerona uczyń punktem wyjścia rozważań na temat znaczenia znajomości historii. Odwołaj się do trzech wybranych pozycji podanych w liście lektur.

C. Jak można mówić ciekawie o historii? Rozważ w oparciu o powieści A.Dumasa „Trzej muszkieterowie”, E.Cherezińskiej „Królowa” i W.Łysiaka „Szachista”.

D. Mimo upływu czasu świat ludzkich namiętności nie zmienia się. Ukaż tę prawdę w kontekście postaw bohaterów „Nędzników” i „Królowej”.

Bartosz wybrał temat ostatni (D), czyli pisał o niezmienności ludzkich namiętności. W tym niełatwym literackim współzawodnictwie udało mu się pokonać ponad dwudziestu uczestników. Wielkie gratulacje od opiekuna p. Alicji Bombrych i od całej społeczności szkolnej

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!

  • |
  • REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE CHĄŚNO". WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509.157,60 ZŁ