Tutaj powinien być opis

Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” wręczone!

5 grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ). Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce.

Uroczystość otworzyła Marzenna Habib − wicedyrektor ORE. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:

  • przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Agnieszkę Rodkiewicz-Bogusławską, starszego specjalistę w DWKI;
  • Wiesławę Szafrańską-Bortkiewicz, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
  • Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”;
  • dyrektorów szkół oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu.

Agnieszka Ludwin odczytała list od Marzeny Machałek – sekretarza stanu MEN, skierowany do nagrodzonych szkół.

Valentina Todorovska-Sokołowska przedstawiła informację o procedurze nadawania krajowych certyfikatów oraz podziękowała profesor Barbarze Woynarowskiej, Agnieszce Ludwin oraz Marzenie Habib za wsparcie w realizacji programu SzPZ w Polsce. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.

Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” wręczyła szkołom Agnieszka Ludwin. To zaszczytne wyróżnienie otrzymały szkoły z 11 województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego,  śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 210 szkół, które posiadają Krajowy Certyfikat SzPZ.

Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym szkołom oraz wojewódzkim koordynatorom, którzy wspierają placówki w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!

informacja za: www.ore.edu.pl
  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!

  • |
  • REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE CHĄŚNO". WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509.157,60 ZŁ