OSTATNIO DODANE MATERIAŁY (aktualizacja 30.03.2020):

W-F - klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa VIII

Język angielski - klasa I, klasa IV, klasa V, klasa VII, klasa VIII

Matematyka - klasa IVklasa VklasaVI, klasa VIIklasa VIII

Matematyka zajęcia wyrównawcze - klasa VI, klasa VIII

Język polski - klasa IVklasa Vklasa VI, klasa VII, klasa VIII - wyrównawcze

Wychowanie do życia w rodzinie - klasa VII

Czytelnictwo - propozycje dla klas

Oddział Przedszkolny


Język niemiecki - klasa VII, klasa VIII

Przyroda - karta pracy dla klasy IV

Matematyka - Klasa IV, klasa VI i klasa VIII

Język polski - Klasa IV


Język polski - klasa V 

Matematyka - Klasa IV, Klasa V, Klasa VIKlasa VIII

Logopedia


Muzyka - Klasa VII

Plastyka - Klasa VII

Język niemiecki - klasa VII, klasa VIII

Język angielski - zapisujemy się do swojej klasy na quizlet i ćwiczymy słowa - klasa IV, klasa V, klasa VI

Język polski - klasa IV

Biologia - klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa VIII

Geografia - klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa VIII

Przyroda - klasa IV

Matematyka - klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII


Edukacja wczesnoszkolna - klasa I

Informatyka - klasy IV - VIII

Plastyka - klasa IVklasa V, klasa VI

Muzyka - klasa IVklasa V, klasa VI

Matematyka - klasa VII, klasa VIII

Język angielski - klasa II


Religia - klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa VIII

Język angielski - klasa IIklasa IV, klasa V, klasa VI

Matematyka - klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII, klasa VIII

Język polski - klasa IV, klasa VI, klasa VIIklasa VIII + klasa VIII na kolejne dni

Technika - klasa IV, klasa V, klasa VI

Edukacja wczesnoszkolna - Klasa I


  Ćwiczenia logopedyczne

Religia - klasa II

Język polski - klasa IV i klasa V


Klasa IV - matematyka

Klasa VII - matematyka

Klasa II - zajęcia od 19 do 25 marca

Klasa II - język angielski 17 i 19 marca

  Jak skutecznie moblizować się do nauki w domu?

Matematyka (klasa V, klasa VI)
Język polski (klasa IV, klasa V)

_________________________________________________

  Religia - wskazówki dla klas IV - VIII

Język polski (Klasa VI, Klasa VIII)

Karty pracy z biologii (Klasa V, VI, VII i VIII cz.1 i cz.2)

Karty pracy z przyrody i geografii (Klasa IV, V, VI, VII i VIII)

  Tworzenie wypowiedzi pisemnej - przykładowe tematy angielski klasa VIII

Język angielski:

dla klasy 2:
https://www.anglomaniacy.pl/clothesTopic.htm - nauka słownictwa związanego z ubraniami

dla klasy 1 - utrwalenie słownictwa związanego z rodziną i zabawkami:
https://www.anglomaniacy.pl/familyTopic.htmhttps://www.anglomaniacy.pl/toysTopic.htm

dla klasy 7 utrwalenie przedimków a, an, the:
https://www.englishpage.com/articles/index.htm

dla klasy 8 utrwalenie czasów teraźniejszych, powtórka przed egzaminem:
https://www.english-grammar.at/online_ex…/…/tenses_index.htm

  Matematyka - zadania dla klas

Język polski (klasa IV):
https://tinyurl.com/v5aldlp

Dzieci są również proszone o przeczytanie komiksu Janusza Christy "Kajko i Kokosz. Szkoła latania".

Język polski (klasa VIII):
https://tinyurl.com/s9qn323
Zdalne lekcje dla wszystkich klas:

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

Zbiór linków dla klas 0 - III:

https://pl.padlet.com/kjankosz/39r4rsdwnjxp

Wychowanie fizyczne w domu:

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia

Informatyka - materiały dla wszystkich klas:

Programowanie:

https://code.org/

PixBlocks: https://pixblocks.com/pobierz/

Zachęcamy do przejrzenia strony https://epodreczniki.pl/ 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.


  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!