TERMINARZ EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w 2018 r.

 1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00 
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego:

15 czerwca 2018 r. 

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń:

15 czerwca 2018 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym:

22 czerwca 2018 r. 


WIĘCEJ INFORMACJI: 

http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=6

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!

  • |
  • REALIZUJEMY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ "NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE CHĄŚNO". WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 509.157,60 ZŁ